Články 2003 - 2016

Články nie sú uvedené chronologicky. Niektoré názory už nemusia korešpondovať s mojimi aktuálnymi (ľudia sa menia). Niektoré informácie možno budú skreslené, ale začiatočníci určite privítajú články písané začiatočníkom. Rozširovanie je povolené, ale len s uvedením zdroja a autora.

Taktiež odpustite gramatické chyby - články vznikajú väčinou po nociach, keď už človek nevie poriadne udržať koncentráciu. No mojím cieľom je pomôcť začiatočníkom, takže nekladiem ani tak dôraz na formu, ako na tému, ktorú možno niektorí z nich potrebujú pochopiť.

Management

Tipy & Triky

Databázy

Software Development

Programovanie

Siete / systém

Delphi